des d'una perspectiva històrica i transversal estudiem, analitzem i relacionem els fenòmens de l’ art, el disseny,
l'arquitectura, l’artesania i la imatge amb els esdeveniments contemporanis de la cultura,
el context econòmic, social i polític dels últims 40 anys; això vol dir que "cavalquem sobre lo tigre..."

dilluns, 12 de novembre de 2012

DOCUMENTANT LA DISCUSSIÓ.... (jap)

El divendres 9, vàrem discutir (entre d'altres temes) sobre la relació dels modes de producció i les costums i normes que regeixen l'àmbit sexo-afectiu de les diferents societats. Sobre tot per intentar entendre la nostra, malgrat que això, ja ho sabem, és cavalcarsobrelotigre...Aquí algunes referències bibliogràfiques:
Fischer, Ernst; LA NECESIDAD DEL ARTE, Ed. Península, Barcelona, 1985.
Harnecker, Marta; LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATERIALISMO HISTÓRICO, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1975.
Harris, Marvin; INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA GENERAL, Ed. Alianza, Madrid 1988.
Giddens, Anthony; SOCIOLOGÍA, Ed. Alianza, Madrid 1994.
Campbell, Bernard; ECOLOGÍA HUMANA, Ed. Salvat, 1994.
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus; BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO, Ed. Alianza, Madrid 1993.
Gouyon, Pierre-Henri (ed.); AUX ORIGINES DE LA SEXUALITÉ, Ed. Fayard, París 2009.

Evidentment que son llibres molt generalistes, i que és important entendre l'enfoc que cada un dels autors aporta. Pero és obvi que es belluguen en la òrbita del materialisme històric, del materialisme cultural, de la socioecologia, de la etiologia...
Important, per a mi, introduir en la metodologia d'anàlisi i discussió, els conceptes etic i emic (conceptes desenvolupats per Marvin Harris): cito textualment Wikypedia
"Para Harris, emic serían las descripciones y explicaciones que son razonables y significativas para el participante, mientras que etic serían las descripciones y explicaciones consideradas apropidadas por la comunidad de observadores científicos. La meta de las explicaciones etic es generar teorías científicas sobre las diferencias y similitudes socioculturales. Harris afirmaba que ambas aproximanciones son necesarias para obtener una explicación de los aspectos mentales y del comportamiento humanos."
De la mateixa font, em sembla ressenyable, compartir la definició de materialisme cultural:
"Harris describe los sistemas socioculturales en tres categorías: infraestructura , dividida en modo de producción y reproducción, y que comprende un conjunto de variables demográficas, económicas, tecnológicas y ambientales; estructura, la organización doméstica y política; y superestructura que comprende las ideas, símbolos y valores (en especial los valores simbólicos) . El materalismo cultural propone que la principal causa de selección sociocultural proviene de la infraestructura (por ejemplo del ecosistema en el cual se desarrolla una sociedad humana) aunque admite que los tres sectores se retroalimentan entre sí."

1 comentari:

  1. "Los científicos relacionan el auge y el declive de la cultura mesoamericana con cambios climáticos"
    http://www.lavanguardia.com/54354979176/index.html

    MDS

    ResponElimina